ข้อมูลเชิงพื้นที่

โลกรอบตัวเราและทุกสิ่งที่เราทำในฐานะมนุษย์มีข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นองค์ประกอบ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดและเวลาใด้วลาหนึ่งด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ข้อมูลทางตำแหน่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ในการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ คุณต้องมีข้อมูลแผนที่เวกเตอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลระดับความสูงเขิงเลข ที่ MappointAsia เราเป็นผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่เวกเตอร์เพื่อใช้ในการนำทางของประเทศไทย ข้อมูลดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงและมีรอบการถ่ายภาพดาวเทียมถี่(Optical and Non-Optical) รวมถึงข้อมูลระดับความสูงที่ต่อเนื่องกันซึ่งเพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

เราสามารถจัดหาข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ด้วยการให้บริการเป็นชุดข้อมูลหรือเป็นบริการในรูปแบบ  web map service ติดต่อเราหากคุณต้องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงเป็นภาพ.

istockphoto-953769750-170667a.jpg
Untitled-1.jpg

ข้อมูลแรสเตอร์และเวกเตอร์ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่

Copyright © 2015 - MappointAsia (Thailand) Public Company Limited. All rights reserved.