บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Linea1.PNG
                     20 กรกฎาคม  2565  
นำเสนอระบบรถสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ (Mobile Mapping System : MMS)
แบบออนไลน์
น้ำท่วม! ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยได้-1.png
                     ตุลาคม  2564  
น้ำท่วม! ภาพถ่าดาวเทียมช่วยได้อย่างไร?
                                5 กรกฎาคม 2564
ได้เกิดเหตุระเบิดของถังเก็บสารเคมี สไตรีนโมโนเมอร์ (CO) ของบริษัทหมิงตี้ เคมีคอล(Ming Dih Chemical)
         8 สิงหาคม 2561  
สหวิทยา + กรมทรัพยากรธรณี
             25 มีนาคม 2564
Satellite image by Satellogic.