น้ำท่วม! ภาพถ่ายดาวเทียมช่วยได้-1.png
          ตุลาคม  2564  
น้ำท่วม! ภาพถ่าดาวเทียมช่วยได้อย่างไร?

                5 กรกฎาคม 2564
ได้เกิดเหตุระเบิดของถังเก็บสารเคมี สไตรีนโมโนเมอร์ (CO) ของบริษัทหมิงตี้ เคมีคอล(Ming Dih Chemical)

          25 มีนาคม 2564
Satellite image by Satellogic.
         8 สิงหาคม 2561  
สหวิทยา + กรมทรัพยากรธรณี

Copyright © 2015 - MappointAsia (Thailand) Public Company Limited. All rights reserved.