top of page

ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS, Remote Sensing & Photogrammetry Software

         MappointAsia  ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Hexagon ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่น เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี  โดยผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้คือ ชุดโปรแกรม Geomedia , ERDAS Imagine และ ERDAS Apollo  ที่มีความโดดเด่นในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีของเรากำลังกำหนดรูปแบบการจัดการและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพื่อให้เชื่อมต่อกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูล และรูปแบบการทำงานที่ยั่งยืนและปรับเปลี่ยนได้


         โปรแกรม Geomedia , ERDAS Imagine และ ERDAS Apollo  ถูกนำมาใช้งานในประเทศไทยโดยหน่วยงานราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย :AIT เป็นต้น 

ชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geomedia

 

     

 

GeoMedia คือโปรแกรมการจัดการ GIS ที่มีเครื่องมือหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้คุณรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมๆ กัน เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวดเร็ว  สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในเกือบทุกรูปแบบและนำมาแสดงในมุมมองแผนที่เดียวกันเพื่อใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์  การนำเสนอและการแบ่งปัน ฟังก์ชันของ GeoMedia ออกแบบสำหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆและทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบ Real- time เพื่อรองรับการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

GeoMedia มี 3 รุ่นในการใช้งาน ดังนี้

 • GeoMedia Essentials สามารถทำงานข้อมูลในรูปแบบการสอบถามและการดำเนินการขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของข้อมูลเชิงพื้นที่เวกเตอร์จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เพื่อสร้างชั้นข้อมูล GIS

 • GeoMedia Advantage เพิ่มฟังก์ชันจากรุ่น Essentials โดยเพิ่มฟังก์ชันภูมิประเทศและกริด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองระดับความสูงแบบดิจิทัล การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ และการสร้างเส้นชั้นความสูง 

 • GeoMedia Professional มีเครื่องมือครบถ้วนในการรวบรวม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลเชิงเส้น มีเครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขผลการตรวจสอบ การสร้าง Spatial Model และ ระบบ Deep Learning รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลอย่างสมบูรณ์

เรียนรู้การใช้งาน Geomedia เบื้องต้น: https://www.youtube.com/watch?v=qhqbsgKL6HU

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia

6.1.JPG

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ERDAS Imagine

 

     
ERDAS IMAGINE เป็นชุดโปรแกรมทางด้านกระบวนวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงเลข (Digital Image Processing) ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากระยะไกล (Remotely sensed data) เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม และงานโฟโตแกรมเมตตริก (Photogrammetry) ที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพที่ได้จากโดรน  นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่มีโครงสร้างแบบตารางกริด (Raster GIS analysis) และสามารถจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงเส้น (Vector format) ได้เช่นกัน คุณสมบัติของโปรแกรม ดังนี้
 • รองรับการทำงานของระบบ image analysis, remote sensing, GIS

 • สนับสนุนข้อมูล optical panchromatic, multispectral , hyperspectral imagery, radar และ LiDAR data

 • ชุดเครื่องมือที่ทำงานสะดวก

 • รองรับการทำงานแบบ multi-core และ distributed processing

 • การทำงานด้วยเครื่องมือ spatial modeling ที่รองรับ raster, vector และ point cloud ด้วยการทำงานแบบ real-time ในการแสดงผล

 • การทำงานฟังก์ชั่นของข้อมูล terrain preparation และ mosaicking;

 • เครื่องมือ change detection 

 • สนับสนุน ERDAS ER Mapper algorithm 

 • รองรับรูปแบบข้อมูลมากกว่า 190 รูปแบบ เช่น  GeoTIFF, NITF, CADRG, JPEG, JPEG2000, ECW และ MrSID

 • รองรับมาตราฐาน OGC web services ได้แก่ Web Processing Service (WPS), Web Coverage Service (WCS), Web Mapping Service (WMS) และ Catalog Services for the Web (CS-W)

เรียนรู้การใช้งาน ERDAS Imagine  เบื้องต้น : https://www.youtube.com/watch?v=nWpk8JaMIq0

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/erdas-imagine

7.JPG

ชุดโปรแกรมระบบเวปท่า (WEB Portal)

 

 

 

      ERDAS APOLLO เป็นระบบเวปท่า (WEB Portal) สำหรับการจัดการ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น และอื่นๆ โดยสามารถกระจายข้อมูลจากระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ERDAS APOLLO สามารถทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายเชิงพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูล และความเร็วในการจัดส่ง และการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ WMS,WFS เป็นต้น

      ERDAS APOLLO เหมาะสำหรับ องค์กรที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวนมากจากหลายๆ แห่งข้อมูล ซึ่งองค์กรต้องจัดทำแคตตาล็อก ระบบค้นหา ระบบประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลปริมาณมากอย่างปลอดภัยไปยังผู้ใช้ปลายทาง

      ERDAS APOLLO ให้การจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ระบบช่วยจัดระเบียบข้อมูลเชิงพื้นที่และแจกจ่ายข้อมูลนั้นจากคลาวด์ ERDAS APOLLO นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เร็วและง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและขยายเครื่องประมวลผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ERDAS APOLLO จัดเตรียมโซลูชันสำหรับการจัดส่งและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจัดการและบริหารการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับองค์กร ช่วยระบุ ค้นหา รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบข้อมูลเชิงพื้นที่และอื่นๆ ลงในที่เก็บข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ และช่วยให้สามารถแจกจ่ายข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวเลือกรูปแบบการจัดส่งที่หลากหลาย ERDAS APOLLO นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฮาร์ดแวร์น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคู่แข่ง การใช้สถาปัตยกรรมที่เน้นการบริการที่พร้อมใช้งานทันที ERDAS APOLLO สามารถปรับแต่งและขยายได้เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านภูมิสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

 

เรียนรู้การใช้งาน ERDAS Apollo   เบื้องต้น : https://demo-apollo.hexagongeospatial.com/erdas-apollo/index.html#/

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

8.JPG
1562961217529.jpg

Hexagon is a global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.

Our technologies are shaping production and people-related ecosystems to become increasingly connected and autonomous — ensuring a scalable, sustainable future. We believe in a world where economic growth does not come at the expense of the planet and its people, and that we should drive sustainability efforts in every aspect of our business.

At our very core is a powerful vision of a future where data is fully leveraged so that business, industry and humanity sustainably thrive.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 21,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 3.8bn EUR.

unnamed.jpg

ระบบทำแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม         (SkylineSoft PhotoMesh)

          PhotoMesh เป็นชุดโปรแกรมของ Skyline สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูง  โดยอัตโนมัติจากภาพถ่าย 2D มาตรฐานจากการถ่ายของโดรนหรือเครื่องบิน  ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาได้อย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการสร้างแบบจำลองแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ PhotoMesh อิงจากระบบโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) และอัลกอริธึมเรขาคณิตเชิงคำนวณที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรวมภาพถ่ายจำนวนเท่าใดก็ได้ ในรูปแบบและความละเอียดที่หลากหลาย


         PhotoMesh จะสร้างโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งสามารถดูและวิเคราะห์โดยใช้ TerraExplorer หรือผลิตภัณฑ์ 3D, GIS อื่นๆ PhotoMesh ใช้วิธีการเรียงภาพต่อกัน เพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาพถ่ายหลายแสนภาพ ทำงานบนฮาร์ดแวร์มาตรฐาน PhotoMesh ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบคลัสเตอร์ของคอมพิวเตอร์และระบบ Clound เพื่อช่วยในการสร้างฐานข้อมูล โปรเจ็กต์เดียวสามารถทำงานพร้อมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่อง โดยแต่ละโครงการจะประมวลผลขั้นตอนการสร้างที่แตกต่างกันโดย PhotoMesh Manager


        การสร้างแบบจำลอง 3 มิติขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์จากภาพถ่ายมาตรฐาน โดยสามารถใช้งาน ดังนี้

3D Mapping

10.JPG

เปลี่ยนภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดินและคอลเลกชั่น Lidar ให้เป็นโมเดลคู่แฝดระดับเมืองในระดับเมือง พร้อมการปรับสมดุลสีขั้นสูงและการกำหนดพื้นผิวคุณภาพสูง ในรูปแบบ 3D mesh และ point cloud ด้วยความแม่นยำระดับการสำรวจและการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ PhotoMesh จึงสามารถใช้สำหรับการวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการโครงการด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ และแอปพลิเคชัน 3D GIS

Digital Twin

PhotoMesh รองรับข้อมูลจากระบบโฟโตแกรมเมทรี โดยสร้างโมเดลแบบจุด Point Cloud  และแบบจำลองที่มีความถูกต้องในระดับมิลลิเมตร โมเดลเหล่านี้สามารถใช้ในการตรวจสอบรูปแบบเสมือนจริงและการจัดการสินทรัพย์ที่ช่วย ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยใช้เวลาน้อยและลดต้นทุนของวิธีการตรวจสอบแบบเดิมที่หน้างาน เอาต์พุต 3D ของ PhotoMesh ยังสามารถเปิดใช้งาน AI และเครื่องมือวิเคราะห์การเรียนรู้ของระบบได้อีกด้วย

11.JPG

2D Mapping

12.JPG

การสร้างภาพหลายมิติแบบมัลติสเปกตรัมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Digital Surface Models (DSM) และ Digital Terrain Models (DTM) โดยสร้างจากชุดโปรแกรม PhotoMesh สามารถนำมาสร้างเป็นแผนที่  2D ที่นำไปใช้ในงานที่หลากหลาย  เช่น การเกษตร  การทำแผนที่ในเมือง ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวเปิดใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับแต่งได้บนชุดโปรแกรม Skyline

ตัวอย่าง: https://cloud.skylineglobe.com/SG/terraexplorerweb/terraexplorer.html?catalogid=BaseTE4W&site=skyline

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=TpWlVGDf_K8

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ระบบทำแผนที่อัตโนมัติโดยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
(Pix4d Mapper)

      Pix4d Mapper คือ ชุดโปรแกรมสำหรับการจัดทำแผนที่แบบครบวงจร สามารถแปลงรูปภาพเป็นแผนที่และแบบจำลองที่อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ การใช้อัลกอริธึมขั้นสูงที่อิงจากระบบ Computer vision และระบบ Photogrammetry Pix4D นำเสนอความแม่นยำในระดับการสำรวจ รวมถึงชุดการประมวลผลเดสก์ท็อปและคลาวด์


     PIX4Dmapper เป็นซอฟต์แวร์ photogrammetry ที่พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้งานมืออาชีพหลายพันคน ว่ามีความยืดหยุ่น ทรงพลัง และแม่นยำ สามารถสร้างเอาต์พุตที่หลากหลาย รวมถึง 3D point clouds,  digital surface models, orthomosaics, 3D textured models และภาพความร้อน (thermal imagery) ใช้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการเกษตรจนถึงระบบความปลอดภัยสาธารณะ และอื่นๆ

 

                                                                ข้อมูลจากการถ่ายภาพ

                                                          รองรับภาพ RGB,ภาพความร้อน (thermal), หรือ ภาพ multispectral images จากกล้องถ่ายภาพต่างๆ
                                                          สามารถถ่ายโอนข้อมูลภาพโดยอัตโนมัติด้วยแอป
PIX4Dcapture ฟรี ถ้าใช้โดรนในการสำรวจ

05.jpg

                                                                         การวาดข้อมูล

     อัลกอริธึม photogrammetry ของ PIX4Dmapper สามารถแปลงข้อมูลภาคสนามหรือภาพถ่ายทางอากาศของคุณเป็นแผนที่ดิจิทัลและโมเดล 3 มิติประมวลผลโปรเจ็กต์ของคุณบนเดสก์ท็อปได้อย่างราบรื่นโดยใช้ซอฟต์แวร์photogrammetry ของเรา หรือรวมเข้ากับ PIX4Dcloud สำหรับการประมวลผลออนไลน์          

04.jpg

                                                                                      การควบคุมคุณภาพ

     ใช้ประสิทธิภาพของ photogrammetry ในการจัดการรูปแบบ rayCloud เพื่อประเมิน ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพของโครงการของคุณมีรายงานแสดงคุณภาพเพื่อช่วยตรวจสอบตัวอย่างผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น รายงานแสดงรายละเอียดการสอบเทียบ และตัวบ่งชี้คุณภาพต่างๆของโครงการ

03.jpg

                     การวัด

วัดระยะทาง พื้นที่ และปริมาตรได้อย่างแม่นยำ

02.jpg

                                                             การแบ่งปันข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลโครงการและข้อมูลกับทีม ลูกค้า และหน่วยงานของคุณ โดยใช้รูปแบบไฟล์มาตรฐาน

01.jpg

วีดีโอเพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=wTj0ua3KorM

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.pix4d.com/product/pix4dmapper-photogrammetry-software

pythcadgis3.png

ซอฟต์แวร์ Pythagoras CAD +GIS ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งนักสำรวจหรือวิศวกร เพื่อช่วยให้สามารถสร้างแผนที่และการคำนวณที่ซับซ้อนผ่านการใช้งานแบบง่ายๆ ไม่ว่าแผนงานหรือโครงการของคุณจะซับซ้อนเพียงใด ด้วยคุณสมบัติของโปรแกรม คือ


1. คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรมPythagoras: เครื่องมือวาดภาพและเครื่องมือการคำนวณที่ใช้งานง่าย ความเข้ากันได้ของไฟล์ DWG และ DXF  เครื่องมืือการกำหนดสัญลักษณ์ สไตล์เส้น และรูปแบบ สามารถนำเข้าภาพที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ส่งออกไปยัง Google Earth สร้างมาโคร VBA ของคุณเอง


2. โมดูล Pythagoras DTM (Option): Pythagoras DTM โมดูลช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบจำลองภูมิประเทศดิจิทัลที่ซับซ้อนได้ จุดและเส้นแบ่งสามารถแปลงเป็นแบบจำลอง 3D การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วของ DTM หรือการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นต่างๆ โหลดข้อมูล Surface Point Cloud สร้างโปรไฟล์ที่แม่นยำอย่างรวดเร็ว สร้างเส้นชั้นความสูง สร้าง DTM colorization พร้อมคำอธิบาย การคำนวณปริมาตรที่แม่นยำ


3. โมดูล GIS: Pythagoras เสนอโมดูล GIS ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแผนที่ GIS และดำเนินการวิเคราะห์โครงการ GIS เหล่านี้ การสร้างและเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับอ็อบเจ็กต์ใดๆ ได้ สามารถสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องและเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณอย่างละเอียด


4 Pythagoras Geocoding: (Full Option) Pythagoras Geocoding ช่วยให้คุณสร้างภาพวาดของคุณในฟิลด์ การใช้รหัสแปลงข้อมูลภาคสนามเป็นสัญลักษณ์และเส้นโดยไม่ต้องวาดหนึ่งวัตถุ แปลงข้อมูลภาคสนามเป็นรูปวาดแผนที่ รองรับข้อมูลจากเครื่องมือ GPS และ TPS ระบบควบคุมอัตโนมัติใช้รหัสจุดในทางที่ผิด รวมการวัด GPS และ TPS


5. การออกแบบถนน: (Full Option) Pythagoras พิสูจน์แล้วว่าเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสำหรับ การออกแบบถนน หน้าต่างที่ออกแบบมาอย่างดีจะแสดงข้อมูลภาคสนามและแผงควบคุมที่ปรับแล้วจะช่วยคุณออกแบบการจัดตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง รวมการจัดแนวแนวนอนและแนวตั้ง ใช้การขยาย เพิ่มการอ้างอิงยูทิลิตี้ในโครงการของคุณ สร้างโปรไฟล์ที่กว้างขวาง คำนวณปริมาณ

9.JPG

เรียนรู้การทำงานเบื้องต้น: https://vimeo.com/204195750?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=9902257

รายละเอียดเพิ่มเติม:

bottom of page