ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS, Remote Sensing & Photogrammetry Software

         MappointAsia  ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Hexagon ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่น เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี  โดยผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้คือ ชุดโปรแกรม Geomedia , ERDAS Imagine และ ERDAS Apollo  ที่มีความโดดเด่นในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีของเรากำลังกำหนดรูปแบบการจัดการและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพื่อให้เชื่อมต่อกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงข้อมูล และรูปแบบการทำงานที่ยั่งยืนและปรับเปลี่ยนได้
         โปรแกรม Geomedia , ERDAS Imagine และ ERDAS Apollo  ถูกนำมาใช้งานในประเทศไทยโดยหน่วยงานราชการต่างๆ และสถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย :AIT เป็นต้น 

ชุดโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geomedia

 

     

 

GeoMedia คือโปรแกรมการจัดการ GIS ที่มีเครื่องมือหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้คุณรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมๆ กัน เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวดเร็ว  สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในเกือบทุกรูปแบบและนำมาแสดงในมุมมองแผนที่เดียวกันเพื่อใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์  การนำเสนอและการแบ่งปัน ฟังก์ชันของ GeoMedia ออกแบบสำหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆและทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบ Real- time เพื่อรองรับการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

GeoMedia มี 3 รุ่นในการใช้งาน ดังนี้

 • GeoMedia Essentials สามารถทำงานข้อมูลในรูปแบบการสอบถามและการดำเนินการขั้นพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของข้อมูลเชิงพื้นที่เวกเตอร์จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ เพื่อสร้างชั้นข้อมูล GIS

 • GeoMedia Advantage เพิ่มฟังก์ชันจากรุ่น Essentials โดยเพิ่มฟังก์ชันภูมิประเทศและกริด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองระดับความสูงแบบดิจิทัล การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ และการสร้างเส้นชั้นความสูง 

 • GeoMedia Professional มีเครื่องมือครบถ้วนในการรวบรวม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลเชิงเส้น มีเครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขผลการตรวจสอบ การสร้าง Spatial Model และ ระบบ Deep Learning รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลอย่างสมบูรณ์

เรียนรู้การใช้งาน Geomedia เบื้องต้น: https://www.youtube.com/watch?v=qhqbsgKL6HU

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia

6.1.JPG

ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ERDAS Imagine

 

     
ERDAS IMAGINE เป็นชุดโปรแกรมทางด้านกระบวนวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงเลข (Digital Image Processing) ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากระยะไกล (Remotely sensed data) เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม และงานโฟโตแกรมเมตตริก (Photogrammetry) ที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพที่ได้จากโดรน  นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ที่มีโครงสร้างแบบตารางกริด (Raster GIS analysis) และสามารถจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงเส้น (Vector format) ได้เช่นกัน คุณสมบัติของโปรแกรม ดังนี้
 • รองรับการทำงานของระบบ image analysis, remote sensing, GIS

 • สนับสนุนข้อมูล optical panchromatic, multispectral , hyperspectral imagery, radar และ LiDAR data

 • ชุดเครื่องมือที่ทำงานสะดวก

 • รองรับการทำงานแบบ multi-core และ distributed processing

 • การทำงานด้วยเครื่องมือ spatial modeling ที่รองรับ raster, vector และ point cloud ด้วยการทำงานแบบ real-time ในการแสดงผล

 • การทำงานฟังก์ชั่นของข้อมูล terrain preparation และ mosaicking;

 • เครื่องมือ change detection 

 • สนับสนุน ERDAS ER Mapper algorithm 

 • รองรับรูปแบบข้อมูลมากกว่า 190 รูปแบบ เช่น  GeoTIFF, NITF, CADRG, JPEG, JPEG2000, ECW และ MrSID

 • รองรับมาตราฐาน OGC web services ได้แก่ Web Processing Service (WPS), Web Coverage Service (WCS), Web Mapping Service (WMS) และ Catalog Services for the Web (CS-W)

เรียนรู้การใช้งาน ERDAS Imagine  เบื้องต้น : https://www.youtube.com/watch?v=nWpk8JaMIq0

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/erdas-imagine

7.JPG

ชุดโปรแกรมระบบเวปท่า (WEB Portal)

 

 

 

ERDAS APOLLO เป็นระบบเวปท่า (WEB Portal) สำหรับการจัดการ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเชิงเส้น และอื่นๆ โดยสามารถกระจายข้อมูลจากระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ERDAS APOLLO สามารถทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายเชิงพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูล และความเร็วในการจัดส่ง และการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ WMS,WFS เป็นต้น

ERDAS APOLLO เหมาะสำหรับ องค์กรที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวนมากจากหลายๆ แห่งข้อมูล ซึ่งองค์กรต้องจัดทำแคตตาล็อก ระบบค้นหา ระบบประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลปริมาณมากอย่างปลอดภัยไปยังผู้ใช้ปลายทาง

ERDAS APOLLO ให้การจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ระบบช่วยจัดระเบียบข้อมูลเชิงพื้นที่และแจกจ่ายข้อมูลนั้นจากคลาวด์ ERDAS APOLLO นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เร็วและง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและขยายเครื่องประมวลผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ERDAS APOLLO จัดเตรียมโซลูชันสำหรับการจัดส่งและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจัดการและบริหารการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับองค์กร ช่วยระบุ ค้นหา รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบข้อมูลเชิงพื้นที่และอื่นๆ ลงในที่เก็บข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ และช่วยให้สามารถแจกจ่ายข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวเลือกรูปแบบการจัดส่งที่หลากหลาย ERDAS APOLLO นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฮาร์ดแวร์น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคู่แข่ง การใช้สถาปัตยกรรมที่เน้นการบริการที่พร้อมใช้งานทันที ERDAS APOLLO สามารถปรับแต่งและขยายได้เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านภูมิสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

 

เรียนรู้การใช้งาน ERDAS Apollo   เบื้องต้น : https://demo-apollo.hexagongeospatial.com/erdas-apollo/index.html#/

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

8.JPG
1562961217529.jpg

Hexagon is a global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.

Our technologies are shaping production and people-related ecosystems to become increasingly connected and autonomous — ensuring a scalable, sustainable future. We believe in a world where economic growth does not come at the expense of the planet and its people, and that we should drive sustainability efforts in every aspect of our business.

At our very core is a powerful vision of a future where data is fully leveraged so that business, industry and humanity sustainably thrive.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 21,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 3.8bn EUR.

unnamed.jpg