เทศบาลอัจฉริยะ

บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
128/121 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 11 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 

MappointAsia (Thailand) Public Company Limited
128/121 Payatai Plaza Building
11th floor
Phayathai Road, Rajthevee
Bangkok 10400, Thailand.

 

info@mappointasia.com 

 

02-209-9112

 

http://www.mappointasia.com

Thanks for submitting!
smart-city.jpg

ติดต่อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

วันดี บัวทอง (แจ๊ค)

Email : Wandee@mappointasia.com

โทร : 082-485-9864

วชร พุ่มหอม (ก๊อต)
Email: Wachara@mappointasia.com
โทร: 083-970-8301

ศิลิญภัสน์ ชัชวาลย์ (นัท)
Email : silynphat@mappointasis.com
โทร : 090-961-6197