top of page

ระบบทำแผนที่อัตโนมัติจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม         (SkylineSoft PhotoMesh)

          PhotoMesh เป็นชุดโปรแกรมของ Skyline สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูง  โดยอัตโนมัติจากภาพถ่าย 2D มาตรฐานจากการถ่ายของโดรนหรือเครื่องบิน  ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเวลาได้อย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการสร้างแบบจำลองแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ PhotoMesh อิงจากระบบโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) และอัลกอริธึมเรขาคณิตเชิงคำนวณที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรวมภาพถ่ายจำนวนเท่าใดก็ได้ ในรูปแบบและความละเอียดที่หลากหลาย
         PhotoMesh จะสร้างโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งสามารถดูและวิเคราะห์โดยใช้ TerraExplorer หรือผลิตภัณฑ์ 3D, GIS อื่นๆ PhotoMesh ใช้วิธีการเรียงภาพต่อกัน เพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาพถ่ายหลายแสนภาพ ทำงานบนฮาร์ดแวร์มาตรฐาน PhotoMesh ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบคลัสเตอร์ของคอมพิวเตอร์และระบบ Clound เพื่อช่วยในการสร้างฐานข้อมูล โปรเจ็กต์เดียวสามารถทำงานพร้อมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่อง โดยแต่ละโครงการจะประมวลผลขั้นตอนการสร้างที่แตกต่างกันโดย PhotoMesh Manager
        การสร้างแบบจำลอง 3 มิติขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์จากภาพถ่ายมาตรฐาน โดยสามารถใช้งาน ดังนี้

3D Mapping

10.JPG

เปลี่ยนภาพถ่ายทางอากาศและภาคพื้นดินและคอลเลกชั่น Lidar ให้เป็นโมเดลคู่แฝดระดับเมืองในระดับเมือง พร้อมการปรับสมดุลสีขั้นสูงและการกำหนดพื้นผิวคุณภาพสูง ในรูปแบบ 3D mesh และ point cloud ด้วยความแม่นยำระดับการสำรวจและการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ PhotoMesh จึงสามารถใช้สำหรับการวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการโครงการด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ และแอปพลิเคชัน 3D GIS

Digital Twin

PhotoMesh รองรับข้อมูลจากระบบโฟโตแกรมเมทรี โดยสร้างโมเดลแบบจุด Point Cloud  และแบบจำลองที่มีความถูกต้องในระดับมิลลิเมตร โมเดลเหล่านี้สามารถใช้ในการตรวจสอบรูปแบบเสมือนจริงและการจัดการสินทรัพย์ที่ช่วย ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยใช้เวลาน้อยและลดต้นทุนของวิธีการตรวจสอบแบบเดิมที่หน้างาน เอาต์พุต 3D ของ PhotoMesh ยังสามารถเปิดใช้งาน AI และเครื่องมือวิเคราะห์การเรียนรู้ของระบบได้อีกด้วย

11.JPG

2D Mapping

12.JPG

การสร้างภาพหลายมิติแบบมัลติสเปกตรัมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Digital Surface Models (DSM) และ Digital Terrain Models (DTM) โดยสร้างจากชุดโปรแกรม PhotoMesh สามารถนำมาสร้างเป็นแผนที่  2D ที่นำไปใช้ในงานที่หลากหลาย  เช่น การเกษตร  การทำแผนที่ในเมือง ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวเปิดใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับแต่งได้บนชุดโปรแกรม Skyline

ตัวอย่าง: https://cloud.skylineglobe.com/SG/terraexplorerweb/terraexplorer.html?catalogid=BaseTE4W&site=skyline

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=TpWlVGDf_K8

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

bottom of page